magariq/ февруари 20, 2018/ Полезно

Това е помощен инструмент за намиране на работа и създаване на по-добро впечатление по време на интервю за работа.

В тази листа ще са упоменати повечето важни качества, които трябва да притежава бъдещият кандидат за работа.

Ако искате да работите работата на мечтите си или да се развиете още повече на работното си място. Трябва много внимателно да подберете качествата, върху които да акцентирате.

• Умението за анализ на ситуацията .
• Умението за комуникация
• Работа в екип
• Адаптивност
• Умение за разрешаване на проблеми.
• Професионално любопитство.
• Определяне на приоритети.
• Умение да управляваш
• Увереност в собствените умения
• Деликатност

1.УМЕНИЕ ЗА АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА
Понякога аналитичните способности са вродени , но не всички имаме този късмет. За това е много важно да изслушваме добре събеседника си и да вникнем във въпросите, които ни задава. Това трябва да се случи още при първият контакт с бъдещия работодател.
Изслушвайте добре въпросите на интервюто за работа и ги анализирайте. Колкото по спокойно вниквате във въпросите, толкова по-лесно ще може да дадете правилен отговор. Анализирайте точно какво се пита във въпроса и НЕ БЪРЗАЙТЕ да отговаряте веднага . Първо анализирайте въпроса и подсигурете отговора си с компетентни аргументи от вашия предишен опит.

Целта е да дадете авторитетен и смислен отговор , даже и на най-лесните въпроси по време на интервюто за работа.

Ориентирайте се бързо и действайте спокойно.

2. УМЕНИЕ ЗА КОМУНИКАЦИЯ
Комуникацията не започва с диалога на интервюто за работа. Започва още при попълването на автобиографията. Комуникацията трябва да се възпитава, както в устна , така и в писмена форма.

Това умение се забелязва първо от работодателите. Много е важно как ще го представим, защото дава на работодателя представа за това какво държание може да очаква от нас по време на работния процес.

Бъдете прецизни и естествени , даже и да водите разговор по телефона , даже и да разговаряте с другите кандидати за работа, дори когато си тръгвате от интервюто за работа. Изразяването на мислите трябва да е стегнато и подредено , добре формулирано и адекватно.

Винаги общувайте със стил.

3.РАБОТА В ЕКИП
Толкова клиширано в обявите за работа, всеки път се споменава. Това е наистина важно умение, от което зависи не само вашият успех, но и успешното развитие на компанията , в която работите.

Умението да се компилираш с качествата за работа на другите е доста сложно , трябва да приемеш хората, с които работиш, такива каквито са. Трябва да ги опознаеш , да разбереш , кои са силните и слабите им страни. Трябва да разбереш, къде можеш да се „вмъкнеш“ най-полезно и да го направиш.

Уважавайте екипа си. 

4.АДАПТИВНОСТ
Ако не искаш от 8 до 17ч. да извършваш едно и също повтарящо се нещо и да го правиш с години, докато не полудееш, трябва да се научиш на гъвкавост. Повечето добри работни места са динамични и са свързани с интензивна промяна на обстоятелствата. Доброто интерпретиране на всички променящи се фактори и точната реакция, ще ви дадат огромно предимство пред останалите кандидати.

Бъдете гъвкави на работното си място.

5.УМЕНИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ
За придобиването на това важно умение си трябва опит. Ако нямаме този опит е необходимо спокойствие и смелост за взимане на решение. Смелостта за взимането на решения ще ни помогне да придобием този опит.

Не бягайте от взимането на решения, даже и грешни те са полезни. Взетото решение е инициатива, инициативата е движение в посока. Дали посоката е правилна или грешна зависи от опита. Опита се трупа със взимането на решения. А правилните решения се взимат с правилен анализ.

Взимайте решения и носете отговорност.

6.ПРОФЕСИОНАЛНО ЛЮБОПИТСТВО
Когато се почувствате достатъчно сигурен в това, което правите за компанията, в която работите, е време за нови хоризонти.

Областта, в която сте се развили достатъчно, не трябва да Ви ограничава. Интереса към целия процес , ви дава обща картинка за всичко, което може да е само в плюс.

Полезно е за работодателите да имат човек, който може да се впише навсякъде. Или ако не може, поне ще даде добра идея, за това как да се подобри даден процес или услуга.

Разширете кръгозора си .

7.ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИОРИТЕТИ

Това е адекватност, която е много деликатна. До голяма степен е свързана с правилното планиране на работата и ангажирането със срокове за извършване, и добра обратна връзка.
Когато задачите са планирани по важност и извършени в срок, се създава чувство на сигурност във работодателя. Въз основа на това чувство винаги може да получите по-отговорна задача, съответно и по-мотивираща за вас самите, материално или емоционално.

Подготовката и планирането са 70% свършена работа.

8.УМЕНИЕ ДА УПРАВЛЯВАШ
Изключително важно качество е да можеш да намериш правилен подход към хората, с които работиш. Способността да направляваш хората в правилната посока, за да извършат правилно и качествено работните си задължения е от огромна полза. Но също така и отговорност, която е свързана с контрол и наблюдение на всички процеси, които произтичат от тази комуникация.

Намирането на правилен подход от ръководителите е достатъчно силно оръжие, което може да накара един екип да е съвършено добър. Баланса в отношенията , базиран на мястото в йерархията се постига единствено с деликатност и много добре преценени действия.

Лидерските качества може да се възпитат, но за да разкрият потенциала си, трябва да се полагат ежедневни усилия.

9.УВЕРЕНОСТ В СОБСТВЕНИТЕ УМЕНИЯ

Забравете за липсата на самочувствие и депресията. За да могат да Ви следват другите в това, което правите, трябва да имате реална преценка , Кой сте? и на какво сте способен. Винаги трябва да се пазите от прекомерна самоувереност, защото това е заблуда, която води до измамни пътища и в повечето случаи рухва.
Увереността в собствените умения се придобива, като се обръща повече внимание на детайлите. Точно така, „Дяволът е в детайлите“.

Когато се стигне до там, че да се обръща внимание на всеки един детайл , значи основната работа е свършена.

10. ДЕЛИКАТНОСТ
Това е по-скоро личностно умение, което е вродено. Когато подхождаме грубо и недодялано към работата или колегите, резултата също ще е груба и недодялана работа и подобни отношения.
Вродената или развита деликатност дава на работата едно особено чувство за ритъм, което е много полезно при условие, че има голямо натоварване и обем работа.
Толерантността и умерената тактичност могат да подобрят значително работния процес, стига да са приложени по правилен начин.

Трябва да се прави ясна разлика между „меко“ отношение и тактичност.

„И каквото да ви се случи – нищо не вземайте прекалено при сърце. Малко са нещата на този свят, които дълго време остават за нас наистина важни.“
Ерих Мария Ремарк


Сподели във Facebook