1
Днешният ден беше изпълнен с много положителни емоции за ПГ по МСС гр. Разлог. Учениците представяха училището и своите професии в три форума.


В Разлог се проведе Парад на професиите, в който гимназията ни, в унисон с европейската зелена политика, представи по модерен начин професиите за устойчиво и интелигентно земеделие. Акцент в изложението беше собствената продукция на училището, отглеждана чрез иновативни технологии, по стандартите на биологичното земеделие. Представен беше пчелен кошер, изработен от учениците в часовете по учебна практика в реална работна среда, със специални материали, съобразени с европейските изисквания.


Интерес за учениците в общината предизвика и 3D принтера, защото ПГ по МСС е единственото училище в района, което притежава 3D лаборатория. Възпитаниците на нашето училище демонстрираха пред съучениците си от другите училища материализирането на виртуални модели чрез принтера.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация