1
През изминалата учебна година, учениците от I“а“ клас, при НУ “Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Разлог, с класен ръководител г-жа Елена Гахова и учител ЦОУД г-жа Анка Захова, участваха в  най-успешната програма за проектно - базирано обучение в България -  „ Дизайн шампиони“ на Red Paper Plane.
Това е международна програма, но по нея се работи и в България, в близо 100 държавни и частни училища. В тази програма, учениците преминават през различни  мисии, които са изцяло базирани на дизайн мислене - световен метод за иновации на университета Станфорд. Затова се използва от множество технологични лидери, стартиращи компании, държавни институции и социални организации. Чрез този метод децата учат, че имат силата да променят света, осезаемо повишават своята креативност, увереност, иницативност и любопитство, както и уменията за ефективно общуване, решаване на проблеми, самоконтрол и работа в екип. И не на последно място - децата истински се забавляват с всяка от  мисиите.

Първокласниците – шампиони, истински се забавляваха с петте мисии, през които преминаха – „Архитект“, „Космонавт“, „Откривател“, „Пътешественик“ и „Олимпиец“. Децата очакваха с голямо нетърпение часовете по проекта, трупаха знания, обменяха нови идеи, дискутираха, накрая създаваха своя иновативен продукт, който презентираха по най-интересния начин.

Учениците ще продължат да развиват своите умения и креативност, участвайки в проекта и през следващата учебна година.


Програмата е изцяло финансирана от родителите.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация