1
Някои фулфилмънт доставчици разполагат с няколко центъра за изпълнение, което им позволява да обслужват различни географски местоположения по-бързо, отколкото ако разполагат само с един. Това позволява на компаниите за електронна търговия да доставят бърз, предоставяйки достъпни доставки на разнообразна клиентска база.

Очевидната полза от използването на логистична компания на трета страна (3PL) за възлагане на изпълнението е, че ви спестява необходимостта да вършите работата сами.

Възлагането на процесите по изпълнение на поръчките на 3PL може да улесни управлението на стоките, да подобри обслужването на клиентите и да спести на продавача много време, за да се съсредоточи върху по-стратегически задачи.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация