1
За всяка жена е важно да намери баланса между работата и семейството. Поради тази причина понякога дамите с деца избират професии, които им позволяват по-голяма гъвкавост и свобода при разпределяне на личното време.
Професията на преводача е именно такава. Не може еднозначно да се определи за кого тя е лесна и за кого не е. Безспорен факт е обаче, че има предимства за жените с малки деца.
Например, всяка майка, която има допълнителни приходи по време на отпуска си по майчинство, се чувства по-уверена. Това неминуемо оказва влияние върху мотивацията й да се върне на работа след като приключи отпуска си по майчинство.

Майките, работещи като преводачи, могат да превеждат различни видове текст като документи, уеб съдържание, книги, статии и прочие. Важно е да имат добри познания за езика, на който превеждат, както и да са в състояние да предоставят качествен и точен превод.

Те могат да превеждат както на живо, така и в писмен вид в разнообразни области като право, икономика, медицина, фармация, технологии и т.н.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация