1
Ученици от СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“ отново участват в младежки обмен по програма Еразъм+. Проектът е на тема „Изкуството да бъдеш“ в партньорство с НПО от Хърватия, средни училища от Хърватия, Румъния и Унгария. Темата на проекта е свързана с менталното и емоционалното здраве и култура на младите хора. Целта на проекта е да обогати знанията на младежите по темата, да разшири уменията им за справяне с конфликтни ситуации, да разпознават и преодоляват различните типове бариери, които хората поставят в ежедневното си общуване.


Проектът се провежда в Селце, Хърватия - малко градче, разположено на адриатическото крайбрежие, срещу известния остров Крък.


От българска страна в проекта са включени следните ученици: Емил Манушкин от 8.в клас, Радослав Кънчев от 9.а кл., Гергана Тренчева от 10.а кл., Джейкъб-Кристиян Джереми Бишоп от 10.б кл., Ангел Радев и Ива Панкова от 11.а кл., Радост Димитрова и Таня Джупанова от 11.б кл., а ръководители на групата са Емилия Бисеринкова и д-р Катя Бранкова.


Нашите ученици имат ангажимента да подготвят и ръководят два семинара, които бяха успешно проведени. Темата на първия семинар е „Видове граници при общуване между хората“. Учениците разясниха кои са различните видове граници, дадоха кратка характеристика на всяка от тях, а след това всички участници имаха задачата да представят чрез скеч или пантомима по една граница. Нашият отбор имаше задача да представи религиозната граница, като подготвиха малка сценка. След представяне на скечовете нашите ученици ръководиха дискусия относно преодоляване на поставените в общуването бариери, чувствата и размислите, които те предизвикват.


Следващата задача беше свързана със здравословното хранене и навиците, които имаме или трябва да изградим в тази посока. Чрез ролевата игра „Затворени очи“ те накараха участниците, разделени по двойки, да опитат различни храни, като опишат текстурата и вкуса им, а след това да се опитат да ги идентифицират. Младите хора стигнаха до извода, че когато не виждаме с какво се храним се отнасяме по-отговорно към собственото си тяло и сме по-предпазливи.


По време на националната вечер българската група представи емблематични български храни и напитки, запозна накратко участниците в проекта със забележителностите на България. Вечерта завърши с всеобщо традиционно българско хоро.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация