Политика за поверителност

Vlez.in е уебсайт, който се грижи за вашите лични данни и носи отговорност за тях. Ние ценим доверието ви към нас и поради тази причина ние се стараем да гарантираме поверителност и сигурност за вашите лични данни. Гарантираме, че сме спазили всички разпоредби, които фигурират в Закона за защита на личните данни и сме взели всички необходими мерки, за да бъдете Вие и вашата информация предпазени.

Промените по тази страница и правилата описани в нея могат да бъдат променяни едностранно от името на vlez.in, като за тези промени ние не се задължаваме да ви уведомим. Следете страницата, за да се осведомите за настъпили промени в съдържанието.

Кога събираме лични данни?

Личните ви данни могат да бъдат предоставени на vlez.in по няколко начина: По време на вашата регистрация, чрез попълване на форми, анкети или кореспонденция с нас, или в случаите, в които вие ни ги предоставяте доброволно.

Кои ваши данни съхраняваме и за какво ги използваме?

Личните ви данни се събират по време на използването на нашият сайт, както и по начините описани по-горе. Те се използват в случаи на : Подобряване или поддръжка на нашите услуги – Това включва анализ на данни, анализ на използването на сайта и изготвянето на статистика, която да ни подпомогне да разберем действията ви на сайта. Тези данни са количествени и не включват чувствителна информация.

Използването на контактната форма в сайта – Чрез този метод съхраняваме данни, които са ви предоставени от вас с цел отговор на вашето запитване или възникване на по-нататъчни въпроси и действия. Тези данни могат да включват чувствителна информация. Ако тя принадлежи на трети лица или засяга интереси на трети лица, ние не носим отговорност за тях. Защита на личните данни

Във vlez.in сме предприели всички необходими мерки за сигурност, за да не допуснем теч на лични данни или неправомерно придобиване на такива. Ограничаваме достъпа до тях и те могат да бъдат използвани от служители, както и от някои трети страни. Срок за съхранение

Ние си запазваме правото да използваме споделените от вас лични данни докогато ни е необходимо.