1
Blitzguard.com е водещият доставчик на системи за мълниезащита за защита на хора, имущество и други стоки от вредното въздействие на мълнията.
Нашият екип от професионалисти е готов да ви предостави персонализирани решения, които отчитат както вашите бизнес, така и лични изисквания. В областта на мълниезащитата имаме дългогодишен опит и знания. За да ви помогнем да защитите вашия дом, място на работа и персонал от опасностите, свързани с мълния, ние предоставяме редица услуги и оборудване за мълниезащита, включително гръмоотводи, щитове, съединители и др.Blitzguard.com is a leading provider of lightning protection systems to protect people, property and other goods from the harmful effects of lightning.
Our team of professionals is ready to provide you with customized solutions that read both your business and personal requirements. We have many years of experience and knowledge in the field of lightning protection. To help protect your home, workplace and personnel from lightning hazards, we provide a range of lightning protection services and equipment, including lightning rods, shields, connectors and more.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация