1
Въздушните компресори са универсални и мощни инструменти, от съществено значение за различни приложения у дома, работилници или строителни обекти. С течение на времето те могат да изпитат проблеми, като ниското налягане е един от най-честите проблеми. Симптомите на ниско налягане включват пневматични инструменти, които не работят на пълна мощност, манометри на компресора, показващи по-ниско от нормалното налягане, или въздух не излиза от маркуча. Потенциалните причини включват разхлабени връзки, кондензация в резервоара, запушени всмукателни филтри, дефектни превключватели за налягане или проблеми в главата на компресора като износени клапани или пръстени. Решаването на тези проблеми често включва затягане на връзките, източване на резервоара, почистване или подмяна на филтри и евентуално търсене на професионален ремонт за вътрешни проблеми с главата на компресора.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация