1
Елекс Груп Холдинг развива своята дейност в няколко определящи направления. Едното от тях е внос, производство и продажба на претегляща и опаковъчна техника за търговията на дребно, хранително-вкусовата и други индустрии. Другата основна дейност е печатът на етикети и създаването на опаковки за хранителни и други стоки. Централният офис и сервиз се намират в гр. Варна.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация