1
Те са подходящи и модат да паснат на почти всички видове мивки за баня, като изключим моделите за монтаж върху плот, за които се налага монтаж на смесител с виоко тяло.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация