1
Най-доброто, което са направили те като избор, е това, че всъщност са избрали климатична система от подов тип.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация